Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

raaww
3486 1d82
Reposted frommindtrap mindtrap viamaking-love making-love
raaww
1139 5975
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialatusek latusek

September 07 2017

raaww
3918 83de 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viakeeplooking keeplooking
raaww
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaselsey selsey
raaww
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaextract extract
raaww

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract

September 06 2017

raaww

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan vialatusek latusek
raaww
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viawonderwall wonderwall
raaww
1189 03d2
mrrr

September 05 2017

6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaoutkapa outkapa
raaww

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viawonderwall wonderwall

September 01 2017

raaww
9233 22b3 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaklaudiusz klaudiusz
6357 3d13
Reposted fromkostuchna kostuchna viabzdura bzdura

August 31 2017

raaww
Reposted fromFlau Flau viahavingdreams havingdreams

August 30 2017

raaww
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
raaww
0925 3603 500
Reposted fromJamalus Jamalus viatacolatawysoko tacolatawysoko

August 29 2017

raaww
raaww
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaspokodama spokodama

July 25 2017

raaww
0980 f854
Reposted fromTankistD TankistD viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl