Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

raaww
0980 f854
Reposted fromTankistD TankistD viaSzczurek Szczurek

July 13 2017

raaww
Reposted fromFlau Flau viapoolun poolun
raaww
Miłość ma naturę falową. Przychodzi i odchodzi. Wybucha i gaśnie. Wprawia w euforię albo w gniew. Zamienia świat w niebo albo w piekło. Ten rytm odmierza nasze życie; nie umiemy i nie chcemy się z tego wyrwać. Może dlatego, że podskórnie wiemy, że istnienie w ogóle ma naturę dwoistą, zerojedynkową, od błysku, do ciemności. I z powrotem. Prawdopodobnie wszelki stan stały to byłby wyrok śmierci dla świata. Niech więc i miłość raz jest, raz nie jest. Byleby zawsze wracała.
— Anna Janko (z książki Dziewczyna z zapałkami)
Reposted byhavingdreamsJakisproblemannceypelnaradoscinezavisanszyderacongreveSsomethingaynismisiaczek95ncmspnocciolatacathandcatpodkreslajmniefoodforsoulanorexianervosaPrzygnebionawwannieGunToRunfemme-fatalniepoukladanalonely-girlahazaynlogregorczykmszmayniskowoinspirationsthepartthathurtsthemostinyouhumaneineednowbanshehormezapandziiaKawaiiNamidacrambie

July 12 2017

3435 84c1 500

dappermouth:

there was something in the pool last night

Reposted fromhoundoheaven houndoheaven viajeannes jeannes
8882 10f9
Reposted frommaking-love making-love viajeannes jeannes
raaww
raaww
3826 3662
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viajeannes jeannes
raaww
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"

July 11 2017

raaww
0067 b959
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavolldost volldost
3646 52d1 500

ellesbymistaboos:

Aline / Brussels, Belgium
© Christophe Boussamba

Reposted fromoolong oolong
raaww
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaballantines ballantines

July 07 2017

raaww
Na czym polega różnica między humanistą a ścisłowcem?
Reposted fromdarek darek viacoolstorybro23 coolstorybro23
raaww
8361 ce26 500
Reposted fromhagis hagis vianiedoopisania niedoopisania
raaww
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy - przecież jesteśmy tylko ludźmi.
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viayveee yveee

July 03 2017

raaww
1618 5e1a
Reposted fromLQL LQL vianiedoopisania niedoopisania

June 03 2017

raaww
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil - paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.

— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry video są o miłości"
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson vianiezwyykla niezwyykla

May 25 2017

raaww
2339 21f5 500

May 15 2017

raaww
raaww
7105 761a 500
Reposted fromhabae habae viaToshi Toshi

May 12 2017

raaww
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl